Udvikling af ledere og lederskab

Hvad gør vi?

Udvikling af lederskab

Vigtige faktorer i ledelse er selvindsigt og mindset, og hvordan man bliver positivt disciplineret i sit lederskab.

Vi har en passion for udvikling af lederskab. Det personlige lederskab og virksomhedsledelse med fokus på det, der understøtter en sund udvikling med positive resultater, med andre ord det, der har et formål og skaber værdi.

Det handler dermed også om, hvordan du leder dig selv og bliver i stand til at lede andre, og er du en del af et lederteam, hvordan bringer du dig selv i spil på en hensigtsmæssig måde. Det er vigtigt at have en stor selvindsigt, at kende dig selv, dine reaktionsmønstre og bringe dig i stand til at disciplinere lederskabet på en måde, der skaber tydelighed hos dig selv og omgivelserne.

Derfor tager vi udgangspunkt i det indre lederskab og det, der går godt. Derfra skabes vækst og mening og mindsettet kommer i fokus. Vi synes, at et sundt lederskab udspringer fra de værdier, der understøtter en bæredygtig fremtid for dig som menneske, for virksomheders udvikling og for samfundet som helhed.


CASE

Seminar i Bremen med Helle Lehmann

Officerer fra GTS Shipmanagement GMBH & Co. KG (German Tankers) gennemgik en 2 dages workshop om begrebet ’Resilience’ med det formål at øge sikkerheden ombord på skibene

Workshop med officerer fra “GTS Shipmanagement GmbH & Co. KG” (German Tankers), Bremen. 2 dages workshop / seminar om begrebet ‘Resilience’ med det formål at øge sikkerheden om bord på skibene.

De vigtigste emner behandlet på workshoppen var ‘Forandringer er en del af livet‘, ‘At se på situationer i et nyt perspektiv‘ (f.eks. være opmærksom på den indre dialog og mindset, når man træffer beslutninger) og ‘hvordan tager du dig af dig selv‘ og endeligt ‘at handle sikkert‘.

Afgørende foranstaltninger blev identificeret og sat i en handlingsplan om ”Hvordan man arbejder på at blive mere modstandsdygtig”. Konklusionen var, at øvelser, planlægning, åbenhed, kommunikation og reflektiv læring er vigtige redskaber.

Rådgivning

helleIndenfor rammerne af virksomhedens behov og krav, hjælper vi med organisationsudvikling, kulturelle tilpasninger og implementering af strategier.

Med afsæt i min erhvervsbaggrund, erfaringer og teoretiske viden rådgiver jeg mennesker og virksomheder med udvikling af lederskabet og organisationen. Afhængig af opgaven kan jeg inkludere samarbejdspartnere.

Som eksempler kan det være implementering af nye strategier, mere nyttige arbejdsprocesser eller forfinelse af kulturen i en afdeling eller hele virksomheden. Afgørende for succesraten er ofte, hvordan virksomhedens formål inddrages. Når den enkelte har forståelse for betydningen af deres bidrag til virksomhedens resultater, styrker det indsats og motivation for at opnå optimale resultater. 


Coaching og Karriere

Jeg tror på, at mennesket privat og arbejdsmæssigt kan opnå langt bedre resultater og større tilfredshed med dybere personlig indsigt.

Det er muligt at flytte mennesker og organisationer på en bevidst og bæredygtig måde. Ved at støtte den enkelte i forståelsen af sine værdier og formål og opnå en dybere indsigt i, hvem man er, vil evnen til at navigere produktivt, professionelt og personligt forbedres. De metoder, jeg bruger i coaching, er funderet i den kognitive, narrative og systemiske lære. Afhængig af situationen har jeg succes med at bruge coachingen som en effektiv metode til mere ro og evne til at tage hensigtsmæssige beslutninger. 

I forbindelse med at jeg havde sagt mit job op uden at have et nyt, hyrede jeg Helle som coach. Det havde jeg godt udbytte af. Helle formår at skabe et fortroligt rum der giver plads til en meget åben og ærlig dialog, også om de svære emner. Helle gav god sparring og var god til at stille spørgsmål, så jeg selv kunne reflektere over min tilgang til jobsøgningsprocessen og min præsentation af mig selv. Jeg kan varmt anbefale Helle som coach.

Christian, CFO

Som coach oplever jeg, at du går med mig. Det har stor værdi, at du har den baggrund du har, da du ved, hvad mine udfordringer og overvejelser handler om. Du er meget nærværende og nem at åbne sig op overfor.Jeg er absolut mere afklaret og især med at være opmærksom på, hvor jeg skal lade op, og hvordan jeg skal sætte rammerne for mit arbejdsliv – og være åben omkring dem.

Henriette, 48 år, advokat

Dit indre Lederskab™

Når du har dig selv og dine grundlæggende værdier med i de beslutninger, du træffer i din erhvervskarriere eller personligt, har du langt større mulighed for at træffe sunde valg for dig og dine omgivelser.

Programmet har sigte på den enkeltes evne til at reflektere og til at opnå større personlig forståelse og indsigt. Du kan opnå en øget klarhed om dit potentiale og hvilken vej, du ønsker at gå. Det er bygget op omkring øvelser i kombination med coaching, der har rødder i den kognitive, narrative og systemiske lære. 

Dit indre lederskab’ kan bruges i alle sammenhænge. For mig var det mere end væsentligt, at jeg fik fat i ledelsen af mig selv. 

Lene 53år, lærer

Undervisning og Facilitering

Opgaver og udfordringer kan opleves, mærkes og ses i et andet lys, hvis vi træder ud af de vante omgivelser og har en underviser/facilitator, der ikke har aktier i problemstillingerne.

Indenfor rammerne af LEDERSKAB, det personlige eller som en del af ledelsen i en afdeling eller hele virksomheden, underviser vi og faciliterer for eksempel en proces, hvor organisationen skal udvikles, en ny strategi implementeres eller virksomhedskulturen forfines. 

Helle er god til at lytte og kommentere og dermed facilitere gruppen på bedste vis.

Birgit, 52 år, økonom – udtaler i forbindelse med et ’Dit indre Lederskab™’ kursus

Kurser og Retræter

Når vi træder ud af vante omgivelser, har vi mulighed for at se os selv eller virksomhedens opgaver i et nyt lys. Der kan opnås en perspektivforskydning som skærper indsigt, viden og beslutningskraft.

Vi arrangerer kurser og retræter fra timers varighed, til flere dage og op til en uges varighed. Det afhænger helt af fokus og indhold. Det kan være en kæmpe gevinst at opleve sig selv eller virksomheden et andet sted fra, og vi samarbejder med skønne steder i ind- og udland. Efter behov inddrages samarbejdspartnere.


Yoga og Meditation

Mere en 2000 års praksis underbygger en stadig stigende erkendelse af, at yoga- og meditationspraksis styrker den mentale og fysiske sundhed. Forskning viser dette, men vigtigst er at mennesker der praktiserer yoga og meditation oplever større koncentration og styrke, mere glæde og overskud og mindre stress.

Med fokus på en bedre og mere optimal balance mellem krop og sind arbejder vi med workshops og programmer i yoga studier og for virksomheder. Yoga og meditation har en unik og positiv effekt på den fysiske og mentale smidighed, og dermed styrkes evnen til at holde fokus og disciplin.

Det er et stort ønske at kunne videregive erfaringer med yoga og meditation inden for lederskab og vise muligheder for større frihed og plads i krop og sind. Samtidig understøttes en god trivsel gennem følelsen af mere fred og glæde både i arbejds- og privatlivet.


Case

En rejse med tid til refleksion

7 dages rejse til Kreta ’Dit indre Lederskab™’ gennem yoga og meditation

Der tilbydes yoga og meditationer og øvelser til at arbejde med dit ’indre lederskab™’. Der er mulighed for coaching med mig og behandlinger af terapeuter til at understøtte egen proces.

På den faste del af et dagsprogram tilbydes som eksempel:

  • Gå-, løbe- eller strandtur
  • Morgenpraksis med yoga og meditation
  • Morgenmad og frokost
  • ’Dit indre lederskab’ øvelser og samtaler omkring værdier, formål og personlig plan
  • Eftermiddags-aftenpraksis med yoga og meditation
  • Middag og fællesskab

Efter rejsen havde jeg en følelse af at kunne arbejde mere konstruktivt med mig selv. Dit program og behandling gik så godt i spænd, OG jeg har holdt fast i 12 min meditation hver morgen. Det har virkelig gjort en forskel for mig at blive introduceret til det redskab.

Majbritt, 58 år, ergoterapeut og underviser